Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

O nas

Radość mówieniaFundacja FONIA powstała w 2012 r. Została założona przez pasjonatki wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na co dzień związane ze Specjalistycznym Ośrodkiem Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku. Od początku Prezesem Zarządu Fundacji pozostaje Urszula Miłejszo.

Naszym celem są działania na rzecz dzieci z zaburzonym rozwojem mowy oraz propagowanie dobrych praktyk terapeutycznych.

Nasze motto - RADOŚĆ MÓWIENIA - to wyraz filozofii terapeutycznej. Uważamy, że mowa jest darem, którym dzielimy się z innymi. Dlatego w terapii mowy, jak mówi francuska terapeutka Danielle Bouvet: bez klimatu zabawy i przyjemności się nie da!

Wspieramy podopiecznych Ośrodka PZG z Głogowskiej - dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy oraz ich rodziny. Razem wszystko się udajeNasze projekty edukacji środowiskowej i kulturalnej skupiają się na podróżowaniu do miejsc pozornie zwykłych. Dla dzieci z trudnościami w komunikowaniu się są one nowym ciekawym doświadczeniem, a często też wyzwaniem. Razem odwiedzamy teatr, sale koncertowe, centra nauki i eksperymentowania, podróżujemy koleją, zwiedzamy muzea, a czasem po prostu spacerujemy i zamawiamy lody w cukierni. Zawsze jesteśmy przygotowani, zbieramy pamiątki z wycieczek i robimy Dzienniki Zdarzeń. To oswajanie sytuacji nowych, społecznie trudnych. Razem to się znakomicie udaje, a ileż przy tym odkrywania prawdziwej RADOŚCI MOWIENIA !

Propagujemy DOBRE praktyki terapeutyczne. Z pasją i pełnym przekonaniem! Udało nam się na przestrzeni ostatnich pięciu lat zorganizować wiele szkoleń. Nawiązałyśmy serdeczne kontakty z niezwykłymi osobami, autorytetami w dziedzinie logopedii i pedagogiki. Do grona naszych nadzwyczajnych przyjaciół należą: prof. Henriette W. Langdon, dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. Danuta Pluta-Wojciechowska, prof. Jolanta Panasiuk, mgr Małgorzata Burek. Nasze szkolenia uważamy za szczególne, bo wyróżniające się atmosferą wspólnego dzielenia się doświadczeniem i… RADOŚCI MÓWIENIA

Stawiamy na dobrą i konstruktywną współpracę! Dzięki temu udało się nam zorganizować trzy konferencje z udziałem wielu znakomitych gości: zdjęcie wspólne konferencja 2015

świat opowiadanyDzielimy się też własnym doświadczeniem DOBREJ PRAKTYKI zdobytym podczas wielu lat pracy na Głogowskiej, w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu. Jej efektem jest autorska metoda Dialogu i Narracji DiN coraz częściej stosowana we wczesnym wspomaganiu rozwoju. Dzięki wydawnictwu HARMONIA posiada ona logo i tytuł ŚWIAT OPOWIADANY. Wydane pomoce dydaktyczne i podręcznik czynią z niej spójny program wczesnego wspomagania językowego. Propagujemy metodę w duchu naszego motta. Opowieści dają radość z poznawania świata, a oparta na nich terapia nie jest ani dyrektywna, ani uciążliwa. Jest naszym marzeniem, by metoda DiN stała się powszechna we wspomaganiu rozwoju dziecka. Ma w sobie ogromny potencjał, językowy uniwersalizm i prawdziwą RADOŚĆ MÓWIENIA


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390661