Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

SZKOLENIE NA ZAPROSZENIE


Drodzy sympatycy FONII. Zaproście nas do siebie.
Przeprowadzimy szkolenie w Waszym miejscu pracy.
Zachęcamy do zapoznania się z naszą własną autorską ofertą szkoleń. Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami i wiedzą. Dopasujemy się do Waszych potrzeb. Piszcie, pytajcie, ustalajcie warunki i terminy!
Do zobaczenia
OFERTA dla logopedów, pedagogów, psychologów, nauczycieli wychowania przedszkolnego, terapeutów wczesnego wspomagania rozwoju
Uczeń z wadą słuchu w szkole
Szkolenie dla rad pedagogicznych z możliwością dostosowania programu do indywidualnych przypadków dzieci.
Prowadzący:Barbara Bednarska - doświadczony surdologopeda, neurologopeda, wykładowca akademicki, współautorka poradników dla rodziców i wychowawców dzieci z wadą słuchu
Grażyna Misiołek - surdopedagog, doświadczony nauczyciel języka polskiego
Czas trwania szkolenia:5h dydaktycznych
Kontakt:Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508 204 259
Informacje dodatkowe:

Pobierz


Dziecko z zaburzeniami słuchu w przedszkolu
Problematyka szkolenia związana z trudnościami dziecka w wieku przedszkolnym z różnymi zaburzeniami słuchu oraz sposobami ich rozwiązania lub zminimalizowania. Szkolenie ma charakter praktyczny. Może zostać dostosowane do indywidualnych przypadków dzieci.
Prowadzący:Urszula Milejszo: psycholog kliniczny, specjalista wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju, realizator programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, współautorka poradnika dla rodziców niesłyszących
Barbara Bednarska: doświadczony surdologopeda, neurologopeda, wykładowca akademicki, współautorka poradników dla rodziców i wychowawców dzieci z wadą słuchu
Czas trwania szkolenia:5h dydaktycznych
Ilość uczestników:do 20 osób
Kontakt: Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508 204 259
Urszula Miłejszo
e-mail: ula.milejszo@fundacjafonia.pl
tel. 509 687 243
Informacje dodatkowe:

Pobierz


Opóźniony rozwój mowy - Wielopłaszczyznowe podejście do terapii dziecka
Szkolenie praktyczne, dotyczy wielu czynników, które wpływają na powodzenie terapii dziecka z opóźnionym rozwojem mowy. Konkretne propozycje zabaw i ćwiczeń stymulujących rozwój mowy dziecka, pokaz pomocy i filmów z terapii.
Prowadzący:Joanna Bieńkowska - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog
Agata Potrykus - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta ręki I i II stopnia, instruktor masażu Shantala
Czas trwania:6-8 godzin dydaktycznych
Ilość uczestników:maksymalnie 30 uczestników
Kontakt: Joanna Bieńkowska
e-mail: joanna.bienkowska@fundacjafonia.pl
tel. 609-313-141
Agata Potrykus
e-mail: agata.potrykus@fundacjafonia.pl
tel. 508-931-027
Informacje dodatkowe:

Pobierz


Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu
Szkolenie praktyczne, prezentacje zdjęć, nagrań, konkretnych ćwiczeń i sytuacji terapeutycznych, propozycje pomocy, gier oraz źródeł inspiracji.
Prowadzący: Anna Łomińska-Mołdawa - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog
Agata Potrykus - surdologopeda, logopeda wczesnej interwencji, pedagog, terapeuta ręki I i II stopnia, instruktor masażu Shantala
Czas trwania:6-8 godzin dydaktycznych
Ilość uczestników:maksymalnie 30 osób
Kontakt: Anna Łomińska-Mołdawa
e-mail: anna.moldawa@fundacjafonia.pl
tel. 795-676-875
Agata Potrykus
e-mail: agata.potrykus@fundacjafonia.pl
tel. 508-931-027
Informacje dodatkowe:

Pobierz


Kiedy przedszkolak jeszcze nie mówi?
Problemy diagnostyczne, strategie komunikowania się z dzieckiem i rodzicami, wspieranie rozwoju mowy w oparciu o wychowanie językowe,
Prowadzący: Dorota Szubstarska - doświadczony surdologopeda, wykładowca akademicki, kierownik Specjalistycznego Ośrodka PZG w Gdańsku, autorka metody dialogu i narracji (DiN) oraz pomocy dydaktycznych wydanych we współpracy z wyd. Harmonia
Barbara Bednarska - doświadczony logopeda ze specjalnościami w dziedzinie surdologopedii, neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej, wykładowca akademicki, współautorka metody dialogu i narracji (DiN)
Czas trwania szkolenia:Liczba godzin dydaktycznych 5h
Kontakt: Dorota Szubstarska
e-mail: dorota.szubstarska@fundacjafonia.pl
tel. 516-178-134
Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508-204-259
Informacje dodatkowe:

Pobierz


Programowanie języka w oparciu o naturalne wychowanie językowe
Tworzenie zajęć z zastosowaniem metody narracji i dialogu (DiN)w terapii oraz profilaktyce logopedycznej
Prowadzący:Dorota Szubstarska - doświadczony surdologopeda, wykładowca akademicki, kierownik Specjalistycznego Ośrodka PZG w Gdańsku, autorka metody dialogu i narracji (DiN) oraz pomocy dydaktycznych wydanych we współpracy z wyd. Harmonia
Barbara Bednarska - filolog, doświadczony logopeda ze specjalnościami w dziedzinie surdologopedii, neurologopedii oraz wczesnej interwencji logopedycznej, wykładowca akademicki, autorka metody dialogu i narracji (DiN)
Czas trwania szkolenia:Liczba godzin dydaktycznych: 6h
Ilość uczestników:maksymalnie 25 osób
Kontakt: Dorota Szubstarska
e-mail: dorota.szubstarska@fundacjafonia.pl
tel. 516-178-134
Barbara Bednarska
e-mail: barbara.bednarska@fundacjafonia.pl
tel. 508-204-259
Informacje dodatkowe:

Pobierz

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA SZKOLENIA/WARSZTATY

  • Szkolenie organizuje podmiot/osoba zapraszająca prowadzących. Organizatorami mogą być placówki przedszkolne, szkolne, gabinety terapeutyczne itp.
  • Po stronie organizatora pozostaje rekrutacja, informacja i rozliczenia z uczestnikami, poczęstunek, zapewnienie sali, rzutnika oraz innych potrzebnych sprzętów.
  • Fundacja FONIA deleguje osoby prowadzące, wystawia zbiorczą FV za przeprowadzenie szkolenia (dla organizatora), zapewnia certyfikaty i materiały szkoleniowe.
  • UWAGA! Kontakty dotyczące konkretnego szkolenia podane są pod ofertą. Prosimy korzystać z nich umawiając szczegóły zaproszenia - cenę, ostateczną liczbę godzin, termin.
  • Można również wysłać maila na adres: fundacjafonia@fundacjafonia.pl – odpowiemy na zapytania i przekażemy kontakty do prowadzących.
  • Opłatę za szkolenie należy wpłacić na konto Fundacji Fonia: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091 w ciągu 14 dni po szkoleniu.
  • UWAGA! Dane do FV należy przesłać na adres fundacjafonia@fundacjafonia.pl
  • Bardzo prosimy o dokładne i precyzyjne uzgodnienia z osobami prowadzącymi. Prosimy o korespondencję mailową na podane adresy z zachowaniem ciągłości odpowiedzi. Pozwoli to na zachowanie porządku organizacyjnego.

STAWIAMY NA DOBRE PRAKTYKI.

Zapraszamy do kontaktu


Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390678