Fundacja Fonia

80-041 Gdańsk, ul. Fieldorfa 23

tel. 796 369 542, fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Konto fundacji: 32 1440 1013 0000 0000 1550 6091

RADOŚĆ MÓWIENIA

Facebook

Harmonia

PSONI

PSONI

Świat Opowiadany

PZG

PTL

Instytut Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacja FONIA
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG
zapraszają na
Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Szkoleniową
Współczesny obraz osób z zaburzeniami słuchu - implikacje i narzędzia terapeutyczne
Gdańsk 16 listopada 2024

Współczesność to czas niebywale szybkich zmian. Dostrzec je można również w obszarach związanych z osobami z niepełnosprawnością słuchu. Zmiany te dotyczą zarówno uwarunkowań diagnostyczno-medycznych, rehabilitacyjnych, jak i kontekstów edukacyjnych oraz społecznych, transformujących stereotypowy wizerunek niesłyszącego. Chcemy przyjrzeć się tym przeobrażeniom.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie przemian w obszarze wspierania, rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością słuchu, w tym osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.
Proponowane podczas konferencji obszary dyskusji zawarte są w następujących ramach:
1/ Funkcjonalne podejście do potrzeb osób z wadą słuchu jako odpowiedź na różnorodność problemów
2/ Medyczne i techniczne aspekty zaburzeń słuchu - diagnoza, leczenie i protezowanie
3/ Narzędzia terapeutyczne i nowe wyzwania w terapii i edukacji osób z różnymi zaburzeniami słuchu

Głos w dyskusji zabiorą specjaliści z różnych dziedzin związanych z zaburzeniami słuchu, zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym: lekarze audiolodzy, protetycy słuchu, logopedzi i pedagodzy, co podkreśla interdyscyplinarny charakter poruszanych zagadnień.

Zapraszamy logopedów, pedagogów, psychologów, studentów zainteresowanych tematyką zaburzeń słuchu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych
TERMIN KONFERENCJI:
16 listopada godz. 10:00-17:00 Uwaga! rejestracja uczestników od godz. 9:00
MIEJSCE KONFERENCJI
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, budynek Neofilologii ul. Wita Stwosza 51, sala teatralna

OPŁATA KONFERENCYJNA

cena opłacona do 15.10.2024 - 320 zł

cena opłacona po 15.10. 2024 - 400 zł

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

Formularz rejestracyjny: LINK

Fundacja Fonia
ul. Fieldorfa 23, 80-041 Gdańsk
tel: 796 369 542, mail: fundacjafonia@fundacjafonia.pl

Licznik odwiedzin 00390680